TaxiCG

Aplikacija, dostupna za iOS i Android ureðaje koja prestavlja jednostavno rješenje za poručivanje taksi vozila u svim gradovima Crne Gore. Odabirom grada, nudi se mogućnost biranja željene taksi službe, nakon čega je moguće na jedan klik, pozvati službu ili poslati poruku (ukoliko ta služba podržava naručivanje vozila putem SMS poruke). Za potrebe slanja SMS poruke, potrebno je unijeti adresu na koju korisnik želi da taksi automobil dodje. Aplikacija pamti poslednje odabrani grad i adresu, tako da svakim sledećim pokretanjem, nije neophodno opet birati pomenute stavke. Na glavnom ekranu se takodje nalaze dugmad za adresar i odredjivanje trenutne lokacije.

Adresar

Adresar je modul koji omogućava korisniku da kreira svoj spisak adresa koje najčešæe posjećuje, te da po potrebi jednim klikom odabere adresu na koju želi da poruči taksi vozilo. Nova adresa se dodaje klikom na dugme "+". Ne postoji ograničenje u broju unijetih adresa. Adrese se mogu brisati jednostavnim povlačenjem stavke ulijevo.


Lokacija

Ukoliko korisnik ne zna gjde se tačno nalazi, modul trenutne lokacije mu omogućava da vidi na mapi mjesto gje je on trenutno, a povrh toga i listu svih okolnih mjesta sortiranih po udaljenosti u odnosu na njegovu trenutnu lokaciju. Svako od mjesta predstavlja potencijalnu novu stavku korisnikovog adresara, jer samo na jedan klik, to mjesto biva odabrano i smješteno u polje trenutne adrese na glavnom ekranu, i naravno upisano u adresar.

132

Android korisnika

173

iOS korisnika